VBF2017 5Op de laatste twee dagen van de herfstvakantie hebben zo’n 170 basisschoolkinderen het VakantieBijbelFeest (VBF) bezocht. Op de tieneravond kwamen ruim 30 tieners af. Dit jaar is het VBF  georganiseerd door Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen en vrijwilligers van diverse kerken uit Geldermalsen, Meteren en Tricht. Naast verschillende ruimtes in De Pluk, vonden ook activiteiten in de aparte tent plaats. Samen met een groot muziekteam zijn liedjes rondom het thema ‘(T) op Survival’ aangeleerd. Aan de onder- en middenbouw zijn de Bijbelverhalen ’de wijzen volgen de ster’ en ‘Filippus en de Kamerling’ verteld Voor de onderbouw was er poppenkast en voor de middenbouw een sketches. Daarna is er een ster, kompas of boekrol geknutseld. Voor de bovenbouw was er gedeeltelijk een apart programma met voormalig legerpredikant ds. H. Fonteyn en survival activiteiten aan de plas in Meteren.  Donderdagmiddag was de spelmiddag, helemaal gebaseerd op het thema, inclusief een stormbaan.  Vrijdagmiddag trad Timo van de Heuvel op met zijn ‘wonderwolktheater’. Voor de tieneravond was uitgenodigd Nils Verheul. Als militair verpleegkundige is hij uitgezonden geweest naar Bosnië en Afghanistan. Hij heeft verteld over zijn werk en de moeilijke situaties die hij daar heeft meegemaakt. Hoe ga je dan om met je geloof? 

VBF2017 1De Bijbel is een kompas. Als je Jezus volgt, ga je de goede weg, ook al weet je niet altijd waar die naar toe gaat. Vervolgens heeft Niels Mollema van Scouting uitleg gegeven over een kompas. Deze werd door de tieners gebruikt bij de dropping. De avond werd afgesloten met een kampvuur. Zondag 22 oktober was de gezamenlijke slotdienst met medewerking van ds. Krol en ds. Hogenhout. De organisatie kijkt dankbaar terug op een geslaagd feest. Meer foto’s zijn te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/pg/VakantieBijbelFeestinDePluk ; www.vbfgeldermalsen.nl en www.veg-geldermalsen.nl .

Komen jullie volgend jaar weer?VBF2017 3

 

Hieronder wat foto's van de VBF, klik op de foto om ze beter te bekijken.


Laatste Nieuws