Kamp 2014 : CSI

Crime Scene InvestigationGroepsfoto Kamp 2014

Op vrijdag 5 september vertrok een aantal jongeren van onze Gemeenten voor een weekeinde naar Schaijk om daar een kamp te houden. Ik kan niet anders zeggen dan dat een groot succes heeft mogen zijn. Er waren ongeveer dertig jongeren die meegingen, van twaalf jaar (en iets jonger) tot ongeveer vijfentwintig jaar de oudsten. Het leeftijdsverschil zal vast wel vragen hebben gegeven. “We hoeven toch niet op te passen?” “Verdrink ik niet tussen zulke groten?” Die koud watervrees werd snel weggenomen. Soms ging iedere leeftijdsgroep z’n eigen weg, vaker was er samenwerking en geduld. Belangrijker nog was het onderlinge plezier.

 

 

Thema

Als thema was gekozen voor CSI. Dat is een afkorting gebruikt oor een bekende televisieserie. Daar worden misdaden opgelost aan de hand van forensisch onderzoek. Ik jok als ik zeg dat ik niet aarzelde toen ik dit thema hoorde. Moord? Moet dat het uitgangspunt van een Christelijk kamp zijn voor jongeren? Hier lag een uitdaging, die we als team enthousiast zijn aangegaan. Tijdens het brainstormen over de uitwerking van dit thema, bleek het echter zeker mogelijkheden te bieden.

Dat bleek ook bij de uitwerking van het inhoudelijk gedeelte. Al de eerste avond waren er beelden die betrokken werden bij onze onderzoeksvragen. Pilatus die in twijfel stond over wat te doen met Jezus. Geert Wilders die een massa opjut om ‘minder Marokkanen’. En een zingende groep tijdens de EO jongerendag. Laat je jezelf opjutten door groepen en groepsdruk om dingen te zeggen of te doen waar je niet achterstaat? Wat is je verantwoordelijkheid? Wie is de dader en treft ook jou dan schuld? De Here Jezus is vermoord, maar wie heeft dat eigenlijk gedaan? Wie is de dader of zijn de daders en wat zijn de motieven?

Grote vragen waar we het weekeinde over met elkaar spraken.

Kamp 2014 keukenEten

Er werd op vaste tijden gegeten. Opnieuw was dat steevast gezellig en de maaltijden waren uitermate goed verzorgd. Het is knap wanneer er voor zo’n groep, van haast veertig mensen, wordt gekookt. Ook hier passen allen complimenten.

De nachten

Traditioneel bij zulke kampen zijn de “droppings” waarbij mensen in groepje worden weggezet. Hierbij viel mij op hoe goed de oudste kinderen en de jongsten samen op pad gingen. Het was gezellig, er werden verhalen verteld en discussies gehouden over welke weg moest worden gekozen.

Voor nachtrust en slaap ga je natuurlijk niet op kamp. Sommige vroege vogels riepen wel via de megafoon of “de ouders van – zeg maar Pietje – zich bij de kassa wilden melden”. Ook dat leverde wat herkenbare taferelen op. Zelf ben ik met een klein clubje enthousiastelingen in de omgeving gaan joggen; ook al een reuze gezellig succes.

SKamp 2014 Cluedoport en spel

Sommige kinderen voetbalden tussen de bedrijven door, weer anderen gingen in het koude ietwat troebele water van de bospoel op de camping zwemmen. Het spel Cluedo werd in het bos gespeeld met een aantal verklede figuren die wisten waar, wie, hoe of wat rondom een moord. Tijdens de “bonte avond” werden volop spelletjes gespeeld. Oei! Dan blijken toch sommigen echt wel heel graag te Kamp 2014 BonteAvond 1willen winnen. Daardoor was het echt komisch en gezellig. Ook raadseltjes en zelfs een mallotige ‘moordballade’. Na afloop deden de jongste kinderen tot diep in de avond een moordspelletje dat toch leuk was. De anderen spraken rondom de vuurkorf.

Inhoudelijk

Zaterdagmorgen gingen allen in kleine groepjes van twee of drie personen wandelen en praten. De allerjongsten bespraken serieuze kwesties in een kring. De wandelaars kwamen tot goede gesprekken naar aanleiding van de inhoudelijke vragen. Het ging werkelijk over jouw leven en jouw geloof. In sommige groepen was er het vertrouwen om samen te bidden. Één tweetal wil ik graag vermelden. Zij maakten naar aanleiding van hun gesprek een kruis van takken. Dit kruis werd een trefpunt. Er lagen omgevallen bomen, waarop je kon gaan zitten. Op de zondagmorgen hielden we met elkaar daar de dienst.

Viering

In het kader van CSI werd uit Genesis 4,1-10 gelezen. De eersteling van de mensen, Kaïn, die zijn broer Abel vermoordt. Daarmee is het sterven ook wat als moord te zien. Dierbare mensen die elkaar ontvallen. De Eersteling van de Here God is Jezus Christus. Net als Abels bloed, roept ook zijn bloed. Het bloed van Christus klaagt de mensen aan, maar spreekt vooral van vergeving en liefde. In het boek Openbaring horen we hoe de gelovigen hun nieuwe kleding in het bloed van het Lam van God hebben wit mogen wassen. Zo mogen ook wij verder, juist in de vreugde vanwege de liefde in Christus. Hem mogen we toebehoren; helemaal! Er werd liederen gezongen en de stemming was goed. De jongeren schreven ieder persoonlijk op een papiertje wat er tussen hen en de Here God in de weg staat. In een vuur werd dat – symbolisch – weggenomen, zoals de Heilige Geest je wil reinigingen, zodat je opnieuw verder kunt, wetend van Gods liefde in Jezus Christus.

Kamp 2014 GroepDank

Uiteindelijk overheerst de dankbaarheid. Dat er zo’n goede sfeer mocht zijn, waarbij ieder vrijheid mocht ontvangen en we toch echt samen waren. Er werd gelachen en het was gelukkig niet heel erg serieus. Hoewel, onuitgesproken was het gezamenlijk geloof steeds merkbaar en juist zorgde voor een ontspannen stemming.

Mijn complimenten aan onze jeugdwerker, Marianne Pleijsier, die samen met de jeugdraad en een aantal enthousiaste vrijwilligers een super kamp heeft mogen realiseren! Dank ook aan alle jongeren die meegingen en volop hebben meegewerkt om het tot een groot succes te maken. Echt super!

In de viering spraken we uit dat de dank vooral ook dank aan de Here God mag zijn.

De jongeren zijn ons voorgegaan in deze start van het nieuwe seizoen. Ik hoop van harte dat we in dat spoor samen verder gaan.

Ds. Gerard J. Krol

 

Meer foto's staan op de Jong PKN Geldermalsen Facebook pagina.


Laatste Nieuws

  • Aftermovie PaasChallenge 2020

    Gelukkig vinden we ook nieuwe manieren om contact te houden en een leuke activiteit te doen! https://www.youtube.com/watch?v=MdU2TqMWD0w Aftermovie...
  • Jeugddienst - 15 maart 2020

    Jeugddienst - 15 maart 2020

    Vraag jij je wel eens af wat de wil van God is in ons leven? Zou jij ook wel is willen weten wat...